Basisverzekering Ooglidcorrectie

U bent op bezoek geweest bij de plastisch chirurg om de mogelijkheden voor een ooglidcorrectie te bespreken. Hier vindt u informatie over de mogelijke behandelingen. Ook leest u wanneer u in aanmerking komt voor vergoeding vanuit de basisverzekering en wat u dan moet doen.


Drie oorzaken voor het ontstaan van hangende oogleden:

  1. Verslapping van de huid van de bovenoogleden. Hierdoor ontstaat er te veel huid die op de wimpers rust en/of voor het oog hangt. Dit is de meest voorkomende oorzaak van overhangende oogleden.
  2. Het hefspiertje van het bovenooglid werkt niet goed waardoor het bovenooglid voor het oog hangt.
  3. Uitzakken van de wenkbrauw(en) tot op of onder de oogkasrand. Hierdoor schuift de huid van het bovenooglid over het oog.

De behandeling (operatie)

De verschillende oorzaken voor hangende oogleden, vereisen een eigen behandeling. De soorten behandelingen zijn:

  • Behandeling als de huid verslapt is
: In deze situatie bestaat de behandeling uit een bovenooglidcorrectie (blefaroplastiek). De chirurg haalt tijdens een operatie het te veel aan huid weg en zet de huid weer aan elkaar. De ingreep vindt plaats onder plaatselijke verdoving;
  • Behandeling bij hangend ooglid
: Als er sprake is van een hangend ooglid, maakt de chirurg het hefspiertje korter zodat het oog weer goed open kan (‘levatorplastiek’). Bij deze operatie wordt eventueel ook wat overtollige huid weggehaald. Deze ingreep is wat uitgebreider dan een ooglidcorrectie. De ingreep vindt plaats onder plaatselijke verdoving;
  • Behandeling uitzakken wenkbrauw
: Tijdens de operatie past de chirurg de stand van de wenkbrauw aan. Dit kan met een voorhoofdslift of directe wenkbrauwlift. Bij de voorhoofdslift wordt de huid van het gehele voorhoofd gelift waardoor de positie van de wenkbrauwen hoger wordt. Deze ingreep vindt plaats onder narcose. Bij een directe wenkbrauwlift wordt het teveel aan huid boven de wenkbrauw onder plaatselijke verdoving weggehaald.

Vergoeding hangende oogleden

Sinds 1 januari 2017 wordt een bovenooglidcorrectie vergoed uit de basisverzekering als:
- de pupil bij recht vooruit kijken minimaal 50% wordt bedekt door het ooglid en
- er een ernstige functionele belemmering is om te kunnen zien (hieronder vallen niet vermoeide ogen, druk op de ogen, hoofdpijn of er vermoeid uitzien). De behandeling gaat ten koste van uw verplicht Eigen Risico.

Voorbeeld van een ooglidcorrectie (zie voor- en na beelden): De ingreep zou niet vergoed worden volgens de huidige richtlijnen. De ingreep heeft echter een goede uitkomst wat betreft gezichtsveldverbetering, vermoeidheid- en hoofdpijnklachten en esthetisch aspect.

Wordt uw behandeling vergoed uit de basisverzekering?

Nadat u de chirurg heeft gesproken en hij/zij u heeft onderzocht, krijgt u van de chirurg advies over de behandeling. Vervolgens schat de chirurg in of de behandeling wel of niet in aanmerking komt voor vergoeding vanuit de basisverzekering. Als de chirurg denkt dat de behandeling vergoed wordt, stuurt de chirurg hiervoor een verzoek in naar de verzekeraar. In uw geval is dat De Friesland zorgverzekeraar of FBTO. Nadat de verzekeraar de aanvraag heeft ontvangen, toetst deze aan de hand van het advies van de chirurg en de bovengenoemde criteria of de behandeling vergoed wordt uit de basisverzekering. U ontvangt binnen enkele weken een brief van de verzekeraar waarin het besluit staat.

Geen aanspraak op vergoeding vanuit de basisverzekering

Als de verzekeraar de behandeling voor een bovenooglidcorrectie niet uit de basisverzekering mag vergoeden, kunt u er voor kiezen de ingreep zelf te betalen. In het geval u de ingreep zelf betaalt, kunt u hiervoor ook terecht bij het MCL.

Een operatie aan de oogleden in het MCL

De criteria waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor een vergoeding van de operatie zijn streng. Vaak wordt de ingreep niet vergoed, maar is er is er wel een goede indicatie op een operatie te verrichten. Denk hierbij aan een verbetering van vermoeidheidsklachten, gezichtsveldbeperking en hoofdpijnklachten, maar uiteraard ook een fraai en natuurlijk uitziend esthetisch resultaat. Het MCL is een topklinisch ziekenhuis. De vakgroep plastische chirurgie bestaat uit 7 plastisch chirurgen en verzorgt de volledige opleiding tot plastisch chirurg. Bij het eerste polikliniekbezoek wordt bepaald welke ingreep voor u het beste resultaat zal opleveren. Binnen onze opleidingskliniek wordt u gezien door een plastisch chirurg of een plastisch chirurg in opleiding onder supervisie. Uw dossier wordt compleet gemaakt met foto’s die gemaakt worden door de medisch fotograaf van het MCL. Tijdens de wekelijkse indicatiebespreking met de plastisch chirurgen en plastisch chirurgen in opleiding worden uw foto’s getoond op een scherm. De operatiekeuze en techniek worden besproken voor een operatieplan “op maat”. Een enkele keer komt dit niet overeen met de operatie die met u is besproken. Uiteraard wordt u dan opgeroepen om het nieuwe -en meestal betere- plan door te nemen. U wordt geopereerd binnen de strenge richtlijnen en veilige omgeving van een topklinisch ziekenhuis. U zult begrijpen dat deze zorgvuldige werkwijze en omgeving kosten met zich meebrengt. Helaas is het in Nederland voor iedere arts toegestaan om ooglidcorrecties uit te voeren, terwijl het aan de juiste ervaring vaak ontbreekt. Wij zijn van mening dat de operateur het volledige palet aan technieken moet beheersen om een optimaal resultaat te bereiken.

Prijzen

Ooglidcorrecties worden tegenwoordig aangeboden voor lage prijzen, over het algemeen door artsen die niet de opleiding tot plastisch chirurg hebben gevolgd. Om u toch de specialistische zorg aan te kunnen bieden in ons topklinisch ziekenhuis, bieden wij u de mogelijkheid om een ooglidcorrectie te ondergaan door een ervaren plastisch chirurg in opleiding, onder verantwoordelijkheid van een plastisch chirurg. De plastisch chirurg in opleiding heeft volgens de richtlijnen een examen gedaan om ooglidcorrecties zelfstandig te mogen uitvoeren. Uiteraard kunt u ook de keuze maken om volledig door een specifieke plastisch chirurg behandeld te worden, dan zal het reguliere tarief gelden. U kunt vrijblijvend een afspraak maken voor een deskundig behandelvoorstel:

  • Kosten dubbelzijdige bovenooglidcorrectie vanaf € 800,-

Bron: Afbeelding 'Opleiding tot plastisch chirurg', tijdschrift GAAF (NVPC).