Dokters van de Wereld

Dokters van de Wereld is onderdeel van het internationale Médecins du Monde- netwerk. Samen met 15 andere delegaties komen zij in binnen- en buitenland op voor het universele recht op gezondheid, met als belangrijkste speerpunt, toegang tot gezondheidszorg voor mensen die hiervan uitgesloten zijn.

Het fundament van Dokters van de Wereld is sterk gebouwd op vrijwilligers. Samen met betrokken medische professionals, actieve leden, jong talent en de vaste medewerkers zetten we ons actief in voor het recht op gezondheid.

Kwetsbare groepen

Zij zorgen dat mensen in kwetsbare posities niet vergeten worden en helpen hen. Ten eerste bekommeren ze zich in Nederland om migranten zonder verblijfspapieren door middel van het Zorgrecht project. Zij weten vaak niet de weg in het Nederlandse zorgsysteem of ze zijn bang opgepakt te worden vanwege hun verblijfstatus.

Ten tweede maken ze met 'Operatie Glimlach' operaties beschikbaar in het buitenland voor kinderen en jong-volwassenen met een schisis of met brandwonden. Door het ontbreken van toegang tot medische/chirurgische zorg leven zij veelal uitgesloten van de samenleving.

Ten derde richten ze zich op Europa met het 'Europe Response' project. De economische crisis heeft impact gehad op vele terreinen, waaronder de betaalbaarheid en beschikbaarheid van kwaliteitszorg. De groep mensen die zijn uitgesloten van gezondheidszorg stijgt en dit is zorgwekkend. Zo werven ze actief fondsen en ondersteunen ze de zusterprojecten in onder andere Griekenland en Spanje.

Ten slotte steunen ze verschillende projecten in het 'Médecins du Monde' netwerk. Bijvoorbeeld projecten in Gaza, Syrië of Mali.

Voor meer informatie, bezoek https://doktersvandewereld.org

Artikelen Specialisten verbonden aan CECF: