Dhr. T. de Jong

Dokter De Jong werkt van jongs af aan graag met zijn handen. Toen hij de mogelijkheid om naar de universiteit te gaan was de keuze geneeskunde snel gemaakt. Uiteraard met het doel om chirurg te worden. Het werd de plastische chirurgie vanwege het fijnzinnige en creatieve karakter.

Hij studeerde geneeskunde aan de RUCA in Antwerpen en aan de UvA in Amsterdam. Tijdens zijn studie volgde hij een opleiding bij de afdeling Medische  Psychologie van het AMC en gaf vervolgens les in communicatietechnieken aan medisch studenten. Verder was hij betrokken bij de ontwikkeling van medische instrumenten in samenwerking met de Technische Universiteit van Delft.

Dokter de Jong volgde het chirurgische deel van de tropenopleiding in het ziekenhuis Gooi-Noord. Hij werkte als spoedarts bij diverse ziekenhuizen en evenementen. De specialisatie tot plastisch chirurg volgde hij in het Medisch Centrum Leeuwarden (opleiders o.a. Prof. Dr. Berend van de Lei en Prof. Dr. P.H. Robinson). Sinds 2013 is hij Europees gecertificeerd hand- pols chirurg, met als specifiek aandachtsgebied kijkoperaties van de pols.

Tijmen de Jong werkt als plastisch chirurg in het Medisch Centrum Leeuwarden en in ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten. Hij is intensief betrokken bij de opleiding van plastisch chirurgen en verzorgt anatomielessen in het UMCG voor de regio Noord-Nederland. Dokter De Jong hecht veel waarde aan zorg op maat binnen een veilige omgeving.

Europees gecertificeerd handchirurg

Drs. Tijmen de Jong is het grootste deel van zijn tijd hand- en polschirurg. Gemiddeld heeft 40% van de werkzaamheden in de plastische chirurgie te maken met hand- en polschirurgie. Denk hierbij niet aan alleen pezen, zenuwen en huid, maar wij opereren ook veel aan botstructuren. Voor Dokter de Jong persoonlijk is het zelfs 80% van zijn werk. Dit werk is onmogelijk zonder de nabehandeling door een ervaren hand-polstherapeut. Regelmatig doet hij samen met gekwalificeerde fysiotherapeuten en ergotherapeuten met veel deskundigheid op het gebied van het behandelen van deze hand en polsklachten spreekuren en hebben we laagdrempelig overleg over patiënten.

"Als je eens nagaat wat je allemaal met je handen doet, dan realiseer je je dat het een complex mechanisme is."

Aandachtsgebieden:

  • Dermato-oncologie
  • Ooglidcorrecties
  • Mammachirurgie (zowel vergroting als verkleining)
  • Buikwandcorrecties
  • Lipofilling
  • Complexe hand- en polschirurgie en artroscopie
  • Handchirurgie

In de Media

Artikelen

''MCL werkt intensief samen met Hand & Polstherapie Centrum.'', download PDF-bestand (1,2 MB).